Inoquo Facebook Icon Inoquo Twitter Icon Inoquo Youtube Channel Icon                        
Català
|
Español
Inoquo Web Oficial Header
HOME BIOGRAFIA NOTÍCIES AGENDA MEDIA DISCOGRAFIA BOTIGA PREMSA GALERIA

Condicions Generals

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.inoquo.net i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creacions, programari) poden pertànyer tant a INOQUO com, si escau, a terceres persones.

En quant als continguts propietat d'INOQUO, els drets es sotmenten a llicència Copyleft parcial. Queden permeses la reproducció, la còpia, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, sempre que sigui sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic. Queden, no obstant, expressament prohibides la reproducció, la còpia, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, si és amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'INOQUO. L'usuari del lloc web es compromet a respectar aquests drets. Als efectes del que preveu l'article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, INOQUO s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d'aquest web per a la realització de ressenyes o a revistes de premsa amb finalitats comercials (press-clipping) sense comptar amb la prèvia autorització d’INOQUO.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat, i distribuir-los sense ànim de lucre, quedant expressament prohibides la seva utilització i distribució amb finalitats comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilació. El web inoquo.net proporciona l'accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades a Internet que podrien pertànyer a terceres persones; en aquest cas INOQUO no es fa responsable d'aquests continguts ni de les reclamacions que poguessin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos. En el cas que a la pàgina web es facilitessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, INOQUO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas INOQUO assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet. INOQUO només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web amb el tractament que hi sigui considerat, sempre que aquest sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas s’hi reprodueixin, sense la preceptiva autorització, els continguts de inoquo.net. En cas de disposar d'un enllaç d’hipertext a alguna de les seves pàgines, caldrá informar l'usuari que està entrant a inoquo.net i aquest ha de percebre-ho en l'adreça URL del seu navegador.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INOQUO posa a la seva disposició al seu web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic - il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’INOQUO, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. INOQUO no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a INOQUO , de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències en línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’INOQUO.

INOQUO es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

La utilització del web www.inoquo.net implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest apartat i, per tant, cal que sigui llegit atentament. Si en aquest web s’ofereixen serveis que estiguin sotmesos a condicions particulars pròpies que complementin les esmentades anteriorment, caldrà llegir-les i acceptar-les prèviament.

INOQUO perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

En relació als serveis posats a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. INOQUO compleix aquesta legislació pel que fa a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 de 11 de juliol).

L'usuari registrat en els serveis pot en tot moment exercir els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, tal com s'esmenta a l'apartat de Política de Privacitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola sent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual realitzi el seu accés, accepta i respecta el compliment d'aquesta clàusula, i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

www.inoquo.net Contacte Avís legal Condicions Generals Política de privacitat
Copyleft
Copyleft Inoquo 2014